Picasso, Van Gogh, Gustav Klimt, Banksy đều có những fan "cuồng" muốn mang tác phẩm của thần tượng đi theo mình mọi lúc mọi nơi…


"The Great Wave off Kanagawa" của Hokusai"Starry Night" của Vincent van Gogh
3 họa phẩm của Banksy


“War and Peace” của Pablo Picasso


“Ceci n’est pas une pipe” của René Magritte


“The Night Cafe" của Vincent van Gogh


“The Kiss” của Gustav Klimt


“Marilyn” của Andy Warhol


Pablo Picasso


Roy Lichtenstein


“Chanteur” của Joan Miró


“Make Art Not War” của Shepard Fairey


“Impression Sunrise” của Claude Monet

[IMG]http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/6daLvOCYNghqGCJ7JPk5tBKfXM1vhF/Image/2013/08/hinh_xam_tuyet_dep_chep_lai_nhung_hoa_pham_noi_tie ng_14-68f8e/hinh-xam-tuyet-dep-chep-lai-nhung-hoa-pham-noi-tieng.jpg[
/IMG]
“The Elephants” của Salvador Dalí


“Banana” của Andy Warhol“The Creation of Adam” của Michelangelo


Frida Kahlo


Jackson Pollock


“The Son of Man” của René Magritte


Marcel Duchamp


Phác họa của Edgar Degas


“Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” của Georges Seurat


“Sweet Dreams Baby!” của Roy Lichtenstein