lần đầu sử dụng 50/1.4 va canon 40d các bác chỉ dẫn nhiều để em hoc hỏi nhiều cảm ơn các bác
01

IMG_0348 của studio_minhtuan, trên Flickr
02

IMG_0339 của studio_minhtuan, trên Flickr
03

IMG_0337 của studio_minhtuan, trên Flickr
04

IMG_0333 của studio_minhtuan, trên Flickr
05

IMG_0293 của studio_minhtuan, trên Flickr
06

IMG_0196 của studio_minhtuan, trên Flickr
07

IMG_0127 của studio_minhtuan, trên Flickr
08

IMG_0107 của studio_minhtuan, trên Flickr
09

IMG_0059 của studio_minhtuan, trên Flickr